Čo ponúkame

Produkty z piliarskej výroby a palivové drevo sú dodávané na tuzemský trh a zahraničný trh. Palivové drevo je hlavne z bukového dreva. Dodáva sa v dĺžkach 25-33-50 cm na palete 1m a balené v sieti 1,6m.

Tesárske práce vykonávame v rámci Slovenskej republiky na rodinné domy, priemyselné stavby podľa projektovej dokumentácie a druhom a tvarom krytiny. Sme autorizovaným pokrývačom spoločnosti BRAMAC.

 

Informácie o histórií našej spoločnosti

Naša spoločnosť vznikla v roku 1996 zápisom na obchodnom registri vedenom na Okresnom súde v Žilina, odd. Sro, vl.č.3922/L. Hlavným predmetom našej činnosti je: piliarska výroba(výroba stavebného reziva a výroba krovov na mieru), tesárske práce(montáž krovov, šalovacie práce, montáž tvrdých krytín – autorizovaný pokrývač firmy Bramac), výroba palivového dreva, prenájom nebytových priestorov(výrobné, skladové a administratívne priestory)